Free Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Горещи оферти
Кой е online ?
В момента има 5 посетителя в сайта
English (United Kingdom)Български
Home Управление на имоти

Управление на имот

В пакета на тази услуга се включват следните ангажименти на Агенция България към всеки наемодател решил да ползва услугата:

1.    Консултация във връзка с отдаването на имота под наем.

2.    Професионално рекламиране и активно предлагане на имота за намиране на най-подходящ наемател.

3.    Изготвяне и сключване на договор за наем от юристи-специалисти в областта на недвижимите имоти.

4.    Контрол върху изпълнението на клаузите по договора.

5.    Обезпечава получаването на наемната цена, когато е предвидено плащане в брой и периодичното му отчитане пред наемодателя.

6.    Отговаря за предоставения депозит и неговото връщане при прекратяване на договора за наем, след като бъдат изплатени всички дължими разноски от наемателя.

7.    Ежемесечно контролира плащането на всички режийни разходи свързани с ползването на имота.

8.    Извърщване на периодичен контрол върху състоянието и обзавеждането на имота според приемо-предавателен протокол изготвен при сключването на договор за наем.

9.    Отстраняване на възникнали аварии в имота свързани с обикновеното ползване.

10.    Представляване на собственика пред общото събрание на сградата.

11.    Представляване на собственика пред всички държавни, общински, административни, данъчни и други органи и заплащане на всички дължими за имота данъци и такси.

12.    Представляване пред всички компании доставящи комунални услуги /БТК, Софийска вода, Топлофикация и др./.

Всички функции по изпълнение на услугата управление на недвижим имот се изпълняват след подписване на договор за управление, регламентиращ отношенията между Агенция България и Наемодателя.

Представителството на собственика пред съответните служби се извършва посредством нотариално заверено пълномощно.

Възнаграждението на Агенция България за извършената услуга е 10% от месечната наемна цена.

В пакета на тази услуга се включват следните ангажименти на Агенция България към всеки наемодател решил да ползва услугата:

 

 1. Консултация във връзка с отдаването на имота под наем.

 

 1. Професионално рекламиране и активно предлагане на имота за намиране на най-подходящ наемател.

 

 1. Изготвяне и сключване на договор за наем от юристи-специалисти в областта на недвижимите имоти.

 

 1. Контрол върху изпълнението на клаузите по договора.

 

 1. Обезпечава получаването на наемната цена, когато е предвидено плащане в брой и периодичното му отчитане пред наемодателя.

 

 1. Отговаря за предоставения депозит и неговото връщане при прекратяване на договора за наем, след като бъдат изплатени всички дължими разноски от наемателя.

 

 1. Ежемесечно контролира плащането на всички режийни разходи свързани с ползването на имота.

 

 1. Извърщване на периодичен контрол върху състоянието и обзавеждането на имота според приемо-предавателен протокол изготвен при сключването на договор за наем.

 

 1. Отстраняване на възникнали аварии в имота свързани с обикновеното ползване.

 

 1. Представляване на собственика пред общото събрание на сградата.

 

 1. Представляване на собственика пред всички държавни, общински, административни, данъчни и други органи и заплащане на всички дължими за имота данъци и такси.

 

 1. Представляване пред всички компании доставящи комунални услуги /БТК, Софийска вода, Топлофикация и др./.

 

Всички функции по изпълнение на услугата управление на недвижим имот се изпълняват след подписване на договор за управление, регламентиращ отношенията между Агенция България и Наемодателя.

 

Представителството на собственика пред съответните служби се извършва посредством нотариално заверено пълномощно.

 

Възнаграждението на Агенция България за извършената услуга е 10% от месечната наемна цена.

 
Търсене на имот